SZAIM

DOGODEK

SZAIM predstavlja krovno strokovno združenje specialistov in specializantov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne terapije. Z več kot 300 člani se posvečajo pripravi, uveljavljanju in razvoju strokovne medicinske doktrine na njihovem področju ter oblikovanju standardov za izvajanje varne in strokovne anesteziološke dejavnosti.

Na kongresu anesteziologov so si prizadevali prikazati celostno delo anesteziologov in poudariti pomembnost dosežkov za napredek medicine ter izboljšanje oskrbe pacientov v perioperativnem obdobju. Ob praznovanju 60. obletnice delovanja SZAIM so dogodek počastili z izjemno lokacijo, kulinaričnimi dobrotami ter dvema čudovitima razstavama.

NAROČNIK

Slovensko zdravniško društvo

STORITEV

Spletna stran, grafično oblikovanje, video produkcija

Uporabniška
izkušnja

Oblikovana spletna stran SZAIM s profesionalnim dizajnom, enostavno navigacijo in obširnimi informacijami je prispevala k uspešnosti dogodka, k izboljšani uporabniški izkušnji in povečani dostopnosti dogodka širšemu občinstvu. 

SZAIM – Informacije in podpora za anesteziologijo in intenzivno medicino

Za slovenski kongres je bilo poskrbljeno za celotno podobo in oblikovanja letakov, zbornikov in drugega promocijskega materiala. Poleg tega se je razvila celotna aplikacija ter izboljšava spletne strani, ki sta omogočila gladko in nemoteno izvedbo dogodka skozi program. Delo je bilo osredotočeno na ustvarjanje in pripravo vizualnih materialov ter tehnoloških rešitev, ki so prispevale k uspešni izvedbi kongresa ter zagotovile sproščeno in neprekinjeno izkušnjo za udeležence.

Back to top: